Folkehelse, helse, Utdanning
Leave a Comment

Folkehelse; helse i alt vi gjør

Det er viktig for meg at dere som lese min hjemmeside vet hvem jeg er, og hva min bakgrunn er. Jeg ønsker å dele mine erfaringer, kunnskap og ideer med dere. Derfor er det essensielt at dere vet at jeg har kunnskap om det jeg skriver om.

IMG_5304

Da jeg gikk ut fra videregående for 5 år, kom jeg inn på et bachelor program i metrologi og oceanografi på UIB. Egentlig hadde jeg mest lyst å ta en bachelor (og videre master) i geologi, men opptakskravet var for høyt. Jeg mangler 0,2 poeng!!! Og ventelista var på over 25.. Ernæring var også en retning jeg ønsket meg inn på, men her var kravet alt for lagt unna mine poeng. Etter bare to uker på UIB bestemte jeg meg for å hoppe av og begynne å studere ernæring over nett. Tre å senere, fullførte jeg en bachelor i ernæring. Samtidig studerte jeg personlig trener utdannelse. Ved siden av studiene jobbet som personlig trener, instruktør og pleiemedhjelper på et omsorgssenter for demente. Arbeidserfaringen jeg opparbeidet meg ved siden av studiene påvirket videre valg av studieretning. Jobbmarkedet var tøft og jeg bestemte meg for å gå videre med en masterutdanning. Valget ble folkehelse. I august på denne tiden startet jeg masterutdanningen innen folkehelse. Jeg valgte folkehelse fordi jeg manglet kunnskap om hvordan livet/ene til et individ/gruppe som helhet skaper helse. Hvordan påvirker samfunnet individuelle livsstilsvalg og hvordan påvirker man flest mulig for å til å ha bedre helse? Valget ble å studere master i folkehelse. Jeg ville lære mer! Om jeg har lært!

I dag er jeg halvveis i masterprogrammet, og har et år igjen. Masteroppgava står foran meg det neste året. Jeg er ikke helt hundre prosent sikker på hva jeg kommer til å skrive om, men jeg er snart i mål med valget. Flere kvelder i sommer har jeg lest og undersøkt. En ting står klart for meg. En viktig faktor for å lykkes med folkehelsearbeidet, er at en tenker helse i alt vi gjør.

Sara Tokheim

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s