Priser & pakker

Komplett Online Coaching 

  • 12 uker: 3000,-/2500,- for videre oppfølging
  • 24 uker: 5500,-/5000,- for videre oppfølging
  • 48 uker: 10000,-/9500,- for videre oppfølging

Kostholdsveiledning

  • 12 uker: 2000,-/1500,- for videre oppfølging
  • 24 uker: 4500,-/4000,- for videre oppfølging
  • 48 uker: 9000,-/8500,- for videre oppfølging

Treningsprogrammer

Prisene på treningsprogrammene vil variere alt etter hva man ønsker, og om man ønsker oppfølging eller ikke. Prisen på et treningsprogram uten oppfølging vil ligge på 400-800,-, pris med oppfølging vil i tillegg inkludere  500,- pr uke oppfølging.

Ta gjerne kontakt på fysiskhelse@gmail.com om du har spørsmål angående priser og pakker. Vi tar utgangspunktet i deg, og jobber oss derifra!

Sara Tokheim